curs alzheimer manresa

Curs d’atenció especialitzada a cuidadors i familiars de persones amb demències i malaltia d’Alzheimer

  Contingut
 1. Que es l’Alzheimer?
 2. Diagnòstic i fases de la malaltia.
 3. Tractament.
 4. El curador: comportament i pautes.
Objectius
 1. Coneixament de l’Alzheimer i cures a dispensar
 2. Assessorar sobre normes de conducta en la cura del pacient
 3. Identificar les possibles dificultats en el dia a dia dels cuidadors.
Desenvolupament
 1. Exposició mitjançant presentació digital
 2. Visualització de videos vinculats amb el tema.
 3. Exercicis pràctics.
 4. Torn obert de preguntes i intervancions.